Reumatyötä Salon alueella jo 40 vuotta!

Salon Reumayhdistys ry on kansanterveys-, vammais- ja liikuntayhdistys, jossa on noin 500 jäsentä. Se toimii Salossa ja seutukunnalla. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin ja palveluihin sekä tukemaan sairastuneiden elämäntilannetta.

Salon Reumayhdistys ry on perustettu vuonna 1978. Se on Suomen Reumaliiton ja Salon Sytyn jäsen.

Näiltä sivuilta saat lisätietoja reumasairauksista ja muista tuki– ja liikuntaelinsairauksista sekä löydät tietoa elämän arkipäivään liittyvistä asioista. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Korona­rajoi­tuk­sista johtuen yhdis­tyksen vertais­tu­ki­ryhmät kokoon­tuvat normaa­listi, mutta niihin tulee ilmoit­tautua. Vesi­voi­mis­telut, voimis­telu ja rivi­tanssi alkavat, kun koro­na­ti­lanne sen sallii ja kaupungin liikun­ta­paikat avataan. Ryhmän­oh­jaajat ilmoit­tavat aloit­ta­mi­sesta ilmoit­tau­tu­neille.


Apilat.