Hallinto

Margit Laine, puheenjohtaja
Opintosihteeri, nivelrikkoryhmä ja fibromyalgiaryhmä.
p. 040 581 0763
pu­heen­joh­ta­ja­@sa­lon­reu­ma­yh­dis­tys­.fi

Pirjo Randell, varapuheenjohtaja
Teatteri- ja konserttimatkat, retket, HyväOlo-ryhmä ja jäsenasiat.
p. 0400 650 476
ja­sen­a­si­at­@sa­lon­reu­ma­yh­dis­tys­.fi

Anna Salminen, sihteeri
p. 040 778 9570
sih­tee­ri@sa­lon­reu­ma­yh­dis­tys­.fi

Riitta Nurmi
Rivitanssivastaava ja emäntä.
p. 050 350 3421
rii­ta­pe­nur­mi­@gmail­.com

Eila Saarni
Kirjapiiri.
p. 044 509 7689
saar­ni­.ei­la@gmail­.com

Salme Säilä
Salmen Virikeryhmä.
p. 040 821 8435
sal­me.sai­la­@gmail­.com

Aila Kallas
p. 0500 418 438
ai­la­.kal­las­@gmail­.com

Ulla Kakko-Paajanen
p. 0500 122 005
ul­ka­pa­57­@gmail­.com

Heikki Tuominiemi
p. 0440 333 238

REUMALASTEN JA -VANHEMPIEN TOIMINTA:
Anna Salminen
p. 040 778 9570
sa­lon­reu­ma­lap­set­@sa­lon­reu­ma­yh­dis­tys­.fi
Yhdistys on tehostanut tiedotustaan! Muista seurata näiden www-sivujen lisäksi myös Salon kaupunkitiedotetta, Salonjokilaakson yhdistyspalstaa ja Reumayhdistyksen Facebook-sivuja. Käytämme entistä enemmän myös sähköpostitiedotusta. Siksi pyydämme jäseniämme päivittämään sähköpostiosoitetietonsa jäsenasioiden hoitajalle:
jasenasiat@salonreumayhdistys.fi